Soho House, Mumbai

Vår första restaurang utanför Europa - vår första, men inte sista , restaurang i Indien! Oavsett vilken stad vi är i så älskar vi att svänga förbi Soho House, det är vibigt, ballt och härligt på alla sätt. Om vi är malliga över denna mile stone? Svar ja!